N340 Vechtdal verbindingen

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Daarnaast zijn deze wegen niet duurzaam en veilig ingericht waardoor er regelmatig ongelukken gebeuren. Om het verkeer ook op de langere termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft de provincie besloten deze wegen aan te passen.

Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 20  Nr. 125   30-12-2020

Redactie: Janny Schuldink

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

Uitkijkpunt Larinkmars

In de gesprekken die we gevoerd hebben om het nieuwe fietspad langs de Vecht te
realiseren was ook steeds sprake van een uitkijktoren bij het punt waar de Regge en de Vecht samenkomen.  
Studio
Roel Westerman heeft in overleg met ons daar nu een ontwerp voor gemaakt. Dit ontwerp maakt onderdeel uit van het ‘Tientorenplan’ van de provincie. Langs de Vecht, van de monding in Zwolle tot Laar (Duitsland), komen meerdere van dit soort plekken. De houten ‘toren’ wordt om een boom heen gebouwd en gaat straks op in de omgeving. 

Vanaf dit uitkijkpunt kijk je uit over het stroomdal van de Vecht en de Regge. Op de
zijkant van de toren wordt een kaart uitgebeeld waarop te zien is hoe Varsen
ligt ten opzichte van de Vecht en de Regge. Er komen ook een bank en witte
betonnen zitelementen in de vorm van eieren van kievit, grutto of wulp. Zoals
het nu lijkt wordt dit alles komend voorjaar aangelegd.

Kerstboom op de Brink

Op 28 november hebben we met hulp van Arjan van Lenthe, Johan Schuttert, Willem Schepers, Marco Kodden, Bert en Ilonka Mulder  een mooie kerstboom weten te plaatsen op de Brink. Ondanks de kou waren de lampjes snel in de boom geplaatst en konden we
opwarmen met een lekker bakkie koffie van Marco. Alle helpers heel erg bedankt!
 

Er waren begrijpelijkerwijs deze kerst geen activiteiten op de Brink. 

 

Verrassing voor Varsen

Zaterdag 19 december werden alle leden en donateurs verrast met een mooi gevulde tas, zorgvuldig samengesteld door het bestuur van PB Varsen. Dit omdat de activiteiten die afgelopen jaar zouden plaatsvinden, zoals de bbq, de kinder- en jongerenmiddag en diverse workshops zijn afgelast. 

Het bestuur wilde met de kerstdagen in
aantocht de leden toch laten weten dat ze niet zijn vergeten. In de tas zat o.a. een nestkastje, vogelvoer en bloembolletjes. Ook aan  de inwendige mens was gedacht. Er is gekozen om met lokale bedrijven zoals het ATC
(arbeidstrainingscentrum), slagerij Veltmaat en molen de Lelie samen te werken
om de lokale economie te ondersteunen. 

De eerste tas werd aangeboden aan het echtpaar Willem en Tiny Schepers, omdat Willem al heel veel betekent  heeft voor PB Varsen. 

Toevallig waren ze vrijdag 18 december ook nog 50 jaar getrouwd.

Nogmaals van harte gefeliciteerd! Na de vele positieve reacties die het bestuur heeft ontvangen is deze actie zeker geslaagd.

 

Fietsverbinding tussen Varsen en Ommen via de nieuwe fietstunnel

De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht voor de fietsverbinding tussen Varsen en Ommen via de nieuwe fietstunnel.

Deze fietstunnel onder de N48 wordt momenteel gebouwd als onderdeel van de Vechtdalverbinding.

Op dit moment is nog geen duidelijkheid over het verloop van het fietspad aan de Ommer zijde van de tunnel.

In het oorspronkelijke plan van de provincie loopt deze fietsverbinding na de tunnel
rechtdoor, aansluitend op het Broekdijkje, over de stuw naar het centrum en
andere voorzieningen in Ommen. De bewoners van de Kievitstraat hebben
aangegeven dat zij geen voorstander zijn van deze route omdat de fietsers dan
bij hen door de straat komen. Zij hebben een alternatieve route voorgesteld
waarbij het fietspad na de tunnel (aan de Ommer zijde) afbuigt richting de
Hessenweg West en uitkomt op de Balkerweg.

Als Plaatselijk Belang
maken wij ons hard voor een veilige en snelle fietsverbinding door de tunnel naar
het centrum van Ommen en bijvoorbeeld  het station en Kindplein West.

In het begin van 2021 zal er een nieuw voorstel van de wethouder naar de gemeenteraad gaan, waarna er een besluit zal worden genomen.

Ondertussen voeren wij gesprekken met de politieke partijen om de belangen van de inwoners van Varsen onder de aandacht te brengen en proberen we tot een optimaal
eindresultaat te komen.  

Nieuwjaarsreceptie.

Door de welbekende reden
gaat de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet door. Zo het nu lijkt gaat ook de
jaarvergadering niet door.

We wensen U allen een
Goede Jaarwisseling en een Gezond 2021!