Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 20  Nr. 129   9-9-2021

Redactie: Janny Schuldink

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

Opening pontje en uitkijkpunt

Zoals jullie in de krant en op het internet hebben kunnen lezen zijn het pontje en het uitkijkpunt geopend door de gemeente.

 

Deze opening is “hals-over-kop” georganiseerd door de gemeente. Wij waren hier pas een dag van tevoren van op de hoogte. Hierdoor hebben we de leden van PB Varsen hier niet over kunnen
informeren……
 

Graag willen wij als bestuur samen met de leden nog wel aandacht geven aan het afronden van de reconstructie in Varsen. Dat willen we doen door het fietspad langs de Vecht een naam te
geven en dit naambord feestelijk te onthullen.
In deze nieuwsbrief is daar meer over te lezen.

Logo

In de afgelopen jaarvergadering heeft het bestuur een voorstel gedaan voor een nieuw logo voor PB Varsen. Dit omdat het bestaande logo lastig te digitaliseren is en steeds meer communicatie digitaal verloopt. Ook is het bestuur van mening dat het logo wel iets “frisser en moderner” mag.

Tijdens de vergadering waren de reacties overwegend positief, er zijn echter ook enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld door de aanwezige leden. De vragen en opmerkingen zijn meegenomen door het bestuur en besproken in de reguliere bestuursvergaderingen. We willen als bestuur voor dit onderwerp de tijd nemen en dit nogmaals behandelen in een ledenvergadering waarbij de leden fysiek aanwezig kunnen zijn.

Zoals we dit nu kunnen inschatten zal dit de volgende jaarvergadering in februari 2022 zijn. Hieronder hebben we het bestaande logo afgebeeld naast het voorgestelde logo, zodat u hier alvast kennis van kan nemen.

 

Naam fietspad

 In een vorige nieuwsbrief hebben we de leden gevraagd met voorstellen te komen voor een naam voor het nieuwe fietspad langs de Vecht. Er zijn een groot aantal namen binnengekomen, waarvoor dank! Van de ontvangen hebben namen hebben we een “short-list” van 5 namen gemaakt die we aan jullie willen voorleggen.

 Deze brengen we nu ter stemming, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 1. Alle leden kunnen 1 stem uitbrengen op een naam uit de lijst
 2. De stem moet binnen 14 dagen na het verschijnen van deze nieuwsbrief binnen zijn, dus uiterlijk 23 september.
 3. De stem kan per mail ingediend worden bij secretaris@varsen.nl of een briefje in de bus bij Janny Schuldink, Dwarsdijk 3.
 4. De naam met de meeste stemmen wordt op een straatnaambord gedrukt en bij het fietspad geplaatst.
 5. Uit de stemmen op de winnende naam wordt 1 winnaar getrokken.
 6. De bedenker van de winnende naam mag het fietspad “officieel openen” en het naambord onthullen
 7. Voor de winnaar hebben we nog een leuk presentje.

Dan hierbij de 5 namen waarop gestemd kan worden (met bij een tweetal namen een uitleg van de voorgestelde naam): 

 1. Runderenpad
 2. Het Varsener Weide pad
 3. Het Oudewelle pad (Het land waar het fietspad voor het grootste deel overloopt was van oudsher (van 1932 tot in midden jaren negentig) eigendom van de familie Oudelaar-Welleweerd. Zij molken daar hun koeien en verbouwden er aardappelen. Dit land ging over naar Staatsbosbeheer.)
 4. De Steeghe
 5. De Dunnewind (De onderbouwing voor de naam is te vinden in het boek van Wim van der Heide vanaf blz 147.)

Na de stemming zullen we vermelden door wie bovenstaande namen zijn ingebracht. Wij hopen dat we veel stemmen mogen ontvangen!

 Workshop het nieuwe fietsen

Vanuit de gemeente kregen we de oproep om onderstaande onder uw aandacht te brengen.

Veilig en gezond op weg met ‘Het Nieuwe Fietsen’ in de gemeente Ommen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners (60+) van de gemeente Ommen de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller en het verkeer wordt drukker en ingewikkelder. Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat zij zich veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen. In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers ervaringen met elkaar en geeft
de adviseur van VVN gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk te kunnen
genieten van het fietsen.

`Het Nieuwe Fietsen` is heel anders dan een traditionele fietscursus. Het is geen verkeersles of fietscursus. Het gaat vooral om het delen van elkaars ervaringen en het bespreken van tips over de eigen veiligheid en hoe deelnemers daar zelf iets aan kunnen doen. Aan de hand van feiten, informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:

1. Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?

2. Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?

3. Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?

4. Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike?

Deelname is gratis. De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Ommen en vindt plaats op

20 oktober 2021 van 09.30 tot 21.00 uur in het Hervormd Centrum, Pr. Julianastraat 8, 7731 GH in Ommen Aanmelden


Inwoners uit de gemeente Ommen die geïnteresseerd zijn in de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich aanmelden via
www.vvn.nl/opfriscursussen of door een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het Nieuwe Fietsen Ommen. Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en telefoonnummer.

Neem gerust je buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee, mits vooraf aangemeld.