Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 21  Nr. 134   21-05-2022

Redactie: Janny Schuldink

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

Agenda

   

18  Juni

opening fietspad en BBQ

voor leden en donateurs

September

Karten in Zwolle

12 tot 25 jaar

September

Hellendoorn

6 tot 18 jaar

Oktober

Varsener muziekavond

Dicky Buitenhuis

December

Sinterklaas

 

December

Kerststukje maken

2e week december

  

Opening Fietspad.

Afgelopen jaar hebben alle leden een naam in kunnen sturen voor het nieuwe fietspad langs de Vecht en het pontje.

Uit deze inzendingen is de naam “OudeWelle pad” als winnaar uit de bus gekomen.

Op 18 juni zullen we deze borden plaatsen en de feestelijk onthulling wordt uitgevoerd door enkele leden, de bedenker van de naam en de winnaar van de inzendingen.

Jullie zijn van harte uitgenodigd om dit bij te wonen!

Datum:               18 juni 2022

Tijd:                    17:00 uur

Locatie:              begin fietspad aan de kant van de Ziel

Aansluitend is er dan de BBQ voor leden en donateurs aan de Hessenweg West 15.

Laten we er een feestelijke en gezellige middag / avond van maken!

Jaarlijkse BBQ op zaterdag 18 juni om 18.00 uur.

De jaarlijkse BBQ van PB Varsen vindt dit jaar plaats aan de Hessenweg West 15 op de deel en buiten (boerderij Minkjan) .

Het is alweer een hele poos geleden dat wij met z’n allen wat gezelligs hebben kunnen doen. We hopen dan ook dat jullie allemaal komen. 

Aan de bijdrage kan het niet liggen het is voor de volwassenen 5 euro en voor de kinderen 2,50. Voor de kinderen zorgen wij voor de nodige animatie.

Graag opgeven uiterlijk voor 11 juni a.s. bij ingridgrave@gmail.com  (06-44369332) of angelineteravest@gmail.com (06-28241317)

Graag tot de 18e dan maken wij er met z’n allen een leuke avond van.

Actief

 

 

Geachte Lid / Donateur van Plaatselijk Belang Varsen.                 

 

Jaarlijks wordt er Contributie gehaald door de Penningmeester of ander Bestuurslid van P.B.Varsen.

Rond 19 mei 2022 zal de automatische incasso geïnd worden.

Hebt u geen incasso dan kunt u zelf de contributie overmaken, graag voor 30 mei 2022.

Het Lidmaatschap is 10,– p.p. per jaar.

Dit kan op Banknummer:

NL 50 RABO 0348 9755 70 t.n.v. Plaatselijk Belang Varsen.

o.v.v. Lidmaatschap P.B.Varsen 2022 en Uw naam.

Bij voorbaat dank,

Marco Kodden

Penningmeester P.B.Varsen

 

Antwoorden m.b.t. de weg

Bij de jaarvergadering zijn een aantal vragen naar voren gekomen die met de Provincie zijn besproken en daarop zijn de volgende antwoorden gegeven.

  1. Hessenweg West het stukje langs de N48 waar nu het wildraster is geplaatst worden bomen en heesters geplant zoals was afgesproken.
  2. Beplanting N48 aan de kant van het Broekdijkje wordt  gerealiseerd.
  3. Rijplaten bij het de oversteek Hessenweg West zijn inmiddels vervangen door betontegels.
  4. Beplanting tussen de N340 en de parallelwegen wordt onderzocht in eerste instantie niet meegenomen.
  5. In en uitritten voor vrachtwagens, deze worden ook aangepast voor de mensen die aan de N340 wonen.
  6. Gevaarlijke situatie op de fly-over dat mensen achteruit rijden dat is medegedeeld maar of daar iets meegedaan wordt is een ?
  7. Noordelijke parallelweg beplanting kan daar niet plaatsvinden volgens de Provincie heeft het waterschap 5 meter nodig ivm onderhoud sloot en 4 meter voor de obstakels N340. 

Ze willen eind van dit jaar/volgend jaar de beplanting erin zetten.

 

Zie je een probleem buiten op straat, is die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd,

vuilniszakken gedumpt of een fietspad met grote gaten?

Meld het snel en gemakkelijk met de BuitenBeter app.

(te vinden in de Play Store / App store)

Doel van deze app is om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren,

dit kan worden gedaan door middel van het maken van een foto, het door de telefoon laten uitpeilen van de exacte locatie  en/ of maken van een omschrijving.

Met deze app, kan je makkelijk en snel een melding indienen bij de gemeente, daardoor blijft Varsen Prachtig Dichtbij.